Skoči na vsebino

Zakon o zaščiti prijaviteljev – veste, kaj pravi?

zakon o zaščiti prijaviteljev

Ste že slišali za zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je bil sprejet konec meseca februarja 2023? Če še niste, potem v našem članku preverite, kaj pravi zakon o zaščiti prijaviteljev. Ta na celovit način ureja področje varstva prijaviteljev najrazličnejših kršitev. Sam zakon o zaščiti prijaviteljev prinaša pomembne ukrepe za zaščito vseh tistih oseb, ki se odločijo za prijavo kršitev na svojem delovnem mestu, poleg tega pa določa tudi dodatne obveznosti za vse zavezance, ki morajo upoštevati določila. Zakon je obvezujoč za vse subjekte javnega in zasebnega sektorja, ki imajo več kot 50 zaposlenih.

Zakon je izjemno pomemben, saj prinaša pomembne ukrepe za zaščito tistih oseb, ki prijavijo različne kršitve v svojem delovnem okolju. V to kategorijo sodi tudi razkritje informacij o nepravilnem ravnanju, kršitvi predpisov v Republiki Sloveniji in zlorabljeni integriteti. V nadaljevanju vam predstavljamo, zakaj je bilo sprejetje zakona o zaščiti prijaviteljev tako nujen in kakšne prednosti prinaša v svet poslovanja.

Kdo je prijavitelj in zakaj je njegova zaščita pomembna

Zakon o zaščiti prijaviteljev v prvi vrsti jasno določa, kdo sploh je prijavitelj. To je oseba, ki deli svoje znanje ali vedenje o nepravilnostih v organizaciji, kjer je zaposlena. Z drugo besedo jih imenujemo tudi žvižgači, k prijavi nepravilnosti pa jih navadno spodbuja visoka etična zavednost in zavezanost javnemu interesu. Prijavitelji največkrat prijavijo kršitve, ki povzročajo resno škodo tako zaposlenim, kot tudi javnemu interesu. med njimi je potrebno izpostaviti predvsem:

  • različne nezakonite dejavnosti,
  • zloraba integritete in zloraba prava,
  • korupcija in goljufije,
  • poslovne napake,
  • huda malomarnost.

zakon o zaščiti prijaviteljev 1

Prijavitelji so najpogosteje osebe, ki delajo v organizaciji, saj so pri svojem delu neposredno povezani z njo in njenim delovanjem. Z obveščanjem tistih, ki so odgovorni za rešitev težav in napak pri poslovanju pa pomembno prispevajo k dobrobiti zaposlenih in javnosti. Toda zakaj je novi zakon o zaščiti prijaviteljev tako nepogrešljiv? Zaščita prijaviteljev je izjemnega pomena predvsem za ohranjanje njihove anonimnosti. Ta pa je tesno povezana z zagotavljanjem varnosti, kar je ena od temeljnih človekovih pravic. Ker zakon prinaša pomembne novosti in dopolnitve na tem področju, ga tako javnost kot stroka še kako pozdravljata.

Spodbujajmo ohranjanje integritete

Ena izmed glavnih prednosti, ki jih s svojimi določili omogoča zakon o zaščiti prijaviteljev je tudi ta, da omogoča doseganje bistveno večje integritete v podjetju.

Integriteta je izjemno pomembna lastnost, ki jo definirajo celovitost, skladnost, pristnost, poštenost in verodostojnost posameznika ali organizacije. Podjetje z integriteto sestavljajo zavedni posamezniki, ki premorejo dovolj etičnih norm in zavednosti, da skupaj opravljajo delo na pošten in za druge neškodljiv način. Tovrstni posamezniki bistveno hitreje opazijo kršitve in se čutijo dolžni prijaviti jih. Le na tak način je v organizaciji mogoče doseči visoko stopnjo integritete, ki varuje moralna in pravna načela. S tem pa so zagotovljene tudi vse pravice in varnost slehernega zaposlenega.

Ne glede na sprejeti zakon o zaščiti prijaviteljev smo ravno mi tisti, ki lahko kar največ prispevamo k ohranjanju integritete podjetja. S svojim zavednim ravnanjem namreč spodbujamo celotno ekipo k ustreznemu poslovanju, transparentnem delovanju in spoštovanju pravic vseh sodelavcev. S prijavo različnih kršitev aktivno prispevamo k spreminjanju stanja na bolje in dobrobiti javnosti. Bodimo odgovorni in tako skupaj naredimo korak v lepši in svetlejši poslovni svet, vreden omembe.