Skoči na vsebino

Življenjsko zavarovanje je nujno za zaščito vaše družine

Življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje je koristno zavarovanje za več primerov. Več informacij dobite na spletni strani zivljenje.prva.si. Z riziko življenjskim zavarovanjem Prva Varnost se zavarujete za primer naravne ali nezgodne smrti, s tem pa poskrbite za zavarovanje in poplačilo kreditov in finančno varnost družine. Življenjsko zavarovanje sklepate predvsem zaradi svojih bližnjih. Je načrt zavarovalne zaščite, s katerim jim boste v najtežjih trenutkih zagotovili izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote oziroma dovolj finančnih sredstev. V primeru vaše smrti bi lahko utrpeli finančne posledice, kot sta izpad dohodka in potrebno poplačilo vaših morebitnih dolgov. Zavarovanje je primerno za vse, ki imate družino, ki najemate kredite, ste sklenili zavarovalne police, ki vaših potreb ne pokrivajo v celoti, za lastnike podjetij in osebe od 18. – 75. leta.

Življenjsko zavarovanje

Katerikoli kredit boste najeli na banki, bo ta od vas zahtevala, da v njeno korist ustanovite zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije ali s hipoteko. To zavarovanje bo v primeru vaše smrti ali morebitnega neplačevanja obrokov kredita varovalo banko. Ne bo pa zaščitilo vaših bližnjih. Če želite vaše bližnje zaščititi pred vašimi dolgovi, boste za njih najbolje poskrbeli z zavarovanjem kreditov s sklenitvijo življenjskega zavarovanja.

Določitev primerne zavarovalne vsote je pomemben korak do življenjskega zavarovanja, ki bo primerno za vas in vaše bližnje. Izplačilo v primeru smrti zavarovane osebe mora biti takšno, da pokrije vse stroške, ki bi nastali v primeru smrti in hkrati prepreči poslabšanje standarda bližnjih, ki se zgodi kot posledica dela izpada dohodka v družini.

Dejavniki, ki vplivajo na višino premije so: zdravstveno stanje in življenjski slog, tistega, ki zavaruje in zavarovalna vsota, ki jo določite ob sklenitvi. Dejavniki, ki pa nimajo vpliva na višino premije pa so sledeči: spol zavarovanca ne vpliva na višino premije, sprememba zdravstvenega stanja v času trajanja zavarovanja prav tako nima vpliva na zavarovanje. Z življenjskim zavarovanjem lahko zavaruje sebe in najbližje tudi za primer kritičnih bolezni, izpada dohodka, za primer nadomestila oskrbe na domu.